Neurologinen kuntoutus

Neurologisen kuntoutuksen asiakasryhmään kuuluvat sekä lapset että aikuiset, synnynnäisesti sairaat tai myöhemmin sairastuneet ihmiset. 

Diagnooseja esim. 
  • CP- vammaiset
  • aivoverenkiertohäiriöt esim. toispuolihalvaukset
  • aivovamma, esim. kolaripotilaat
  • MS, ALS, Parkinson

Sairaus vaikeuttaa asiakkaiden suoriutumista päivittäisistä toiminnoista. Kuntoutuksella pyritään parantamaan/säilyttämään asiakkaan toimintakyky mahdollisimman hyvänä, jotta omatoimisuus säilyisi optimaalisena. 

Tarvittaessa hankimme asiakkaalle apuvälineitä kotona selviytymisen helpottamiseksi. Teemme tiivistä yhteistyötä mm. lääkäreiden, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien ja apuvälineteknikoiden kanssa. Eniten kuitenkin yhteistyötä tehdään asiakkaan perheen kanssa.

Kuntoutuksen yleensä kustantaa KELA, joten asiakkaalle itselleen ei tule kustannuksia kuntoutuksesta. Ammattitaidon ylläpitämiseksi koulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti ja luemme alan uusimpia julkaisuja.